Algemene voorwaarden massage

Om de massage zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert De VrijetijdsPraktijk  een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage bij De VrijetijdsPraktijk maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

1.     De massages die u bij De VrijetijdsPraktijk ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of

        chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten

         worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist.

        Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

2.     Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw

         arts te overleggen of u gemasseerd mag worden. 

3.     De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan

          mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

4.     De VrijetijdsPraktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste

          informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

5.     De VrijetijdsPraktijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van

          persoonlijke bezittingen van de cliënt.

6.     De diploma’s / certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.

7.     Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een

          massage. 

8.     De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte

          opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk

          verwijderd.

9.     Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de

          massage.

10.  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

11.  U kunt bij mij uitsluitend contant betalen.

12.  U kunt ook met een cadeaubon van De VrijetijdsPraktijk betalen

13.  Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

14.  Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn

           administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij

          geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

15.  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige

           gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan u

          geef.

16.  Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld hebt, dan hoor ik dit graag van u. Het liefst binnen

           een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen proberen te komen.